Perfekt Plakar 2
Lepota i praktičnost plakara sa kliznim vratima je i u velikom broju kombinacija unutrašnjosti samog plakara.

Perfekt Plakari u dogovoru sa vama izrađuje unutrašnjost plakara u skladu sa vašim potrebama i željama.

Predstavljamo vam ovde nacrte američkih plakara koji se najčešće uzimaju kao početna tačka prilikom dogovora.

Nacrti plakara sa kliznim vratima
if SEO favorite 969249Klizni sistem je izrađen od aluminijuma visokog kvaliteta i modernog dizajna u kombinaciji sa jakim metalnim podešivačima koji omogućavaju tihi klizni sistem.

if finance 25 808655

KLIZNI PLAKARI VEĆ OD 80€
Besplatan izlazak na lice mesta, merenje i proračun troškova.

if office 32 809594

Američki Klizni plakari se proizvode po željama kupaca u zavisnosti od dozvoljenog prostora. Mogu biti od zida do zida i od poda do plafona.